Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 

 

 

 

Lock me in your heart and trow away the keys!
Zárj be a szívedbe, a kulcsot pedig dobd el  

 

Love is a serial killer - we're all just innocent victims.
A szerelem sorozatgyilkos, s mi mind ártatlan áldozatok vagyunk.

 

I don't blame you for being you, but you can't blame me for hating it
Nem hibáztatlak azért, mert önmagad vagy, de te sem hibáztathatsz engem azért, hogy én utálom ezt..

 

I can be nice only  1 person a day. And today isn't your day.
Csak egy emberhez tudok kedves lenni naponta, és ez nem a te napod

 

24 beers in a case, 24 hours in a day... coincidence? I think not!
24 doboz sör a ládában, 24 óra egy napban ... véletlen? Nem hiszem!

 

When we drink, we get drunk.
When we get drunk, we fall asleep.
When we fall asleep, we commit no sin.
When we commit no sin, we go to heaven.
So, let's all get drunk, and go to heaven!
Mikor iszunk, berugunk.
Mikor berugunk,álomba zuhanunk.
Mikor elalszunk,nem követünk el bűnöket.
Mikor nem követünk el bűnöket,a mennybe megyünk.
Tehát rugjunk be, és menjünk a mennybe!


I'm not a perfect person, there's many thing I wish I didn't do
Nem vagyok tökéletes ember, sok dolog van, amit bár ne tettem volna meg

Tender kisses and I'm floating on air
You can have me anytime, anywhere
Gyengéd csókok, az égben járok.
Megkaphatsz bármikor és bárhol

Trying to forget someone you love is like trying to remember someone you never met.
Megpróbálni elfelejteni valakit, akit szeretsz, olyan, mintha megpróbálnál emlékezni valakire, akit soha sem ismertél.

I want to be remembered as a girl who always smile
even when her heart is broken.

Emlékeztetni akarlak egy olyan lányra, aki mindig mosolyog,
még akkor is, ha összetört a szíve ....

2 words guys hate. Don't & Stop. Unless you put them together.
2 szó van amit a srácok utálnak. A Ne és a Hagyd abba. Kivéve ha összerakod őket...

Whenever you are lonely, remember this truth: someone, somewhere is thinking of you ...

Bármikor, mikor magányos vagy, gondolj arra: valaki, valahol rád gondol…

 

I hope you know: you've lost my trust!
Remélem tudod: elveszítetted a bizalmam...

 

The greatest you'll ever learn is just to love, and be loved in return.
A legnagyszerűbb dolog, amit valaha megtapasztalhatsz: szeretni és viszont szeretve lenni.

 

The situation is hopeless but not serious.
A helyzet reménytelen, de nem súlyos!

 

I have only 1 desire now: standing close to you....
Csak egyetlenegy vágyam van: közelebb lenni/közelebb állni hozzád....

 

I forgive, but I never forget!
Megbocsátok, de sohasem felejtek!

 

Close your eyes, and you'll see that you're really need!
Csukd be a szemed, és látni fogod azt, amire valójában szükséged van

 

He placed his head to hear her heart & whispered: this is my new fav' song
A fiú hallgatta a lány szívdobogását & azt suttogta: ez az új kedvenc dalom

 

I don't have to try to be happy when i'm with you ... it just happens

Amikor veled vagyok nem kell azon fáradoznom hogy boldog legyek ... mert az vagyok

 

There's this boy and he always makes me smile, no mater how bad I feel.

Itt ez a srác, aki mindig megnevettet, nem számít mennyire rosszul érzem magam

 

When I'm with you, tomorrow doesn't matter, I just wanna hug you, feel you, kiss you ...

Mikor veled vagyok, nem érdekel, mi lesz holnap, csal ölelni akarlak, érezni, csókolni ...

 

He gave her 14 roses; 13 real & 1 fake. He said: i will love you until the last one dies!
A fiú 14 szál rózsát adott a lánynak - 13 igazit és 1 műt & azt mondta: szeretni foglak addig, míg az utolsó el nem hervad…

 

I don't think you know how easily you can make me smile =)
Szerintem nem is tudod, hogy mennyire könnyen meg tudsz nevettetni engem ^^

 

If life gives you lemons, make lemonade!
Ha az élet citrommal kínál, csinálj belőle limonádét ;)

 

It takes a second to kiss, a minute to break-up & forever to forget...
Egy másodperc alatt csókolhatsz, egy perc alatt szakíthatsz, de sohasem felejthetsz!

 

A life without love is like a
year without summer
Az élet szerelem nélkül olyan, mint egy év nyár nélkül!

 

So hard to stop crying when the person who made you cry is the only one that can make you stop
Nehéz abbahagyni a sírást, mikor csak az a személy tudna téged megvigasztalni, aki miatt sírsz.

 

Forgiveness: such a simple word but so hard to do when you have been hurt.
A megbocsátás egy egyszerű szó, de annyira nehéz megtenni miközben megbántottak.

 

Tell her that you love her! You've got nothing to lose but you'll always regret it if you don't...
Mondd meg neki hogy szereted, hiszen nincs mit veszítened, de mindig bánni fogod, ha nem teszed meg.

 

At this moment there are 6.470.818.671 people in the world. More than 6 billion souls. And sometimes .. all we need is one.
Ebben a percben 6.470.818.671 ember van a világon. Több mint 6 milliárd lélek. És néha mégis csak egyetlen egyre van szükségünk.

 

In 3 words I can explain what I've learned about life: it goes on.
Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább...

 

Smile! It's the second best thing you can do with your lips
Mosolyogj - ez a második legjobb dolog, amit az ajkaiddal tehetsz

 

Relationships are like glass: sometimes it's better to leave them broken than try to hurt yourself putting it back together
A kapcsolatok olyanok, mint az üveg: néha jobb, ha összetörve hagyjuk ahelyett, hogy megsebeznénk magunkat mialatt próbáljuk újra összerakni

 

Sometimes we just can see clear only after our eyes washed away with tears
Néha csak akkor látunk tisztán, mikor a szemünket már elmosták a könnyek

 

Boys are like stars; there are a million out there, but only 1 will make your dream come true
A fiúk olyanok, mint a csillagok: millió van belőlük, de csak egy fogja valóra váltani az álmaidat

 

Live life how you want & not how the others want you to!
Úgy éld az életed, ahogyan te akarod, és ne úgy, ahogy mások akarják!

 

Love is giving someone your heart & trusting he/she wouldn't break it..
A szerelem annyi, mint odaadni a szíved valakinek, és közben azt remélni, hogy nem fogja összetörni

 

Do you ever wonder if we make the moments in our life or if the moments make our life?
Elgondolkodtál már azon, hogy vajon az életünkben mi alakítjuk a pillanatokat, vagy a pillanatok alakítják az életünket?

 

God made men first - because he had to do a rough draft before the masterpiece!
Isten először a férfit teremtette meg - de csak azért, mert szüksége volt egy piszkozatra a mestermű előtt

 

I'm broken, I'm alone, as days go by - my heart grows cold
Megtörtem, egyedül vagyok, és ahogy a napok telnek, a szívem kihűl ..

 

Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a teardrop.
A szerelem egy mosollyal kezdődik, egy csókkal folytatódik és egy könycseppel ér véget ...

 

You broke my heart into 1000 pieces & you say it's because i deserve better?!
Ezer darabra törted a szívem, és azt mondod, csak mert "jobbat érdemlek" ?

 

Here's my philosophy on dating. It's important to have somebody that can make you laugh,
somebody you can trust, somebody who loves you... And it's really, really important that these three people don't know each other!

Íme, itt az én randi-filozófiám: fontos hogy legyen valaki aki meg tud nevettetni, valaki, akiben bízhatsz, valaki aki szeret. És a leges-leges-legfontosabb az, hogy ez a három ember ne ismerje egymást  

 

 We were given 2 hands to hold. 2 legs to walk. 2 eyes to see & 2 ears to listen. But why only 1 heart? Because the other 1 was given to someone else - we just have to find it
Két kéz adatott nekünk hogy szorítsunk. Két láb hogy járjunk. Két szem hogy lássunk és két fül hogy halljunk. De miért csak egy szív? Azért, mert a másikat egy másik embernek adták - nekünk csak meg kell találnunk ezt a másik embert.