Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Kép

 

 

 

If I had a dime for every single time these boys stop & stare - i'd be a millionaire!
Ha mindegy egyes alkalommal, amikor a pasik megállnak & megbámulnak, kapnék egy tízcentest.. már milliárdos lennék :P

 

 

Good Boys are found in every corner of the Earth.. unfortunately, Earth is round!!
Jó pasikat a világ bármelyik sarkán találhatunk. A baj csak az, hogy a Föld kerek!!!

 

 

I'm nothing special, of this I'm sure. I'm a common man with common thoughts, and I've led a common life. There are no monuments dedicated to me, and my name will soon be forgotten. But I've loved another with all my heart and soul - and to me, this has always been enough. [The Notebook]
Nincs bennem semmi különös, ebben biztos vagyok. Az átlagemberek átlagéletét élem. Nem alkottam semmi emlékezetest, és a nevem hamarosan homályba vész. De tiszta szívből, igaz szerelemmel szerettem valakit, és ez nekem teljesen elég!

 

 

If you'd ask me how many times you ran through my mind, I'll say: only once - but since you haven't left yet <3
Ha megkérdeznéd tőlem, hányszor gondolok rád, azt mondanám: csak egyszer történt ilyesmi - de azóta ki sem tudlak verni a fejemből!

 

 

Everyone says love hurts. That's not true.. Loneliness hurts. Losing someone hurts. Envy hurts. Everyone get these things confused with love, but in reality, love is the only thing in this world that covers up all pain and helps someone feel wonderful again!
Azt mondják, a szerelem fáj.. de ez nem igaz. A magány az, ami fáj. Valaki elvesztése fáj. A féltékenység fáj. Ezeket a dolgokat mindenki összekeveri a szerelemmel, de valójában maga a szerelem az, ami képes az összes fájdalmat elfedni, és segít újra csodálatosan érezd magad!

 

 

Because someone doesn't love you the way you want them to doesn't mean they don't love you with all they heart have
Csak mert valaki nem úgy szeret téged, ahogy te szeretnéd, hogy szeressen, még nem jeletni azt hogy nem szeret téged szíve minden szeretetével :)

 

 

No, he's not my boyfriend.. but i love his hugs, his eyes, his smile; I love our many memories, the times we laughed together.. I guess I fell in love with our friendship… 
Nem, ő nem a barátom.. de szeretem az öleléseit, a szemeit, a mosolyát.. a rengeteg közös emlékünket, a perceket, amikor együtt nevettünk.. azt hiszem, szerelmes lettem a barátságunkba…

 

 

Best friends are the ones who understand you when you say nothing, wait an hour when you say 'just a minute',  stay when you say 'leave me alone'
A legjobb barátaid azok, akik megértenek akkor is, ha nem mondasz semmit, akik egy órát is várnak mikor te annyit mondtál: 'várj egy percet' és azok, akik melletted maradnak mikor azt mondod: hagyjatok egyedül..

 

 

Best friend is a sibling destiny forgot to give to you :)
A legjobb barát tulajdonképpen egy testvér, akit a sors elfelejtett neked adni.

 

 

In life there aren't failures, just lessons that need to be learned!
~Az életben nincsenek kudarcok, csak olyan leckék, amiket meg kell tanulnunk!

 

 

Everyone is here in the universe because he or she has a place to fill and every piece must fit itself into a big jigsaw puzzle!
Mindenki azért él, mert van egy darabka hely, amit be kell töltenie, és ezeknek a daraboknak passzolni kell egymáshoz, mint egy nagy kirakós játékban!

 

 

Sometimes you need to move on if anything bad happens. It's gonna be a chapter in the past - but be careful, do not ever close the book! Just turn the page.
Néha egyszerűen csak tovább kell majd lépned, ha valami rossz történik. Ez egy fejezet lesz a múltadban, de vigyázz! A könyvet sose zárd be. Csak lapozz tovább :)

 

 

Feelings change, but memories don't!
Az érzések változnak, de az emlékek örökké megmaradnak!

 

 

Have you ever wondered which hurts the most: saying something and then wishing you hadn't or saying nothing and wishing you had ?
Eltűnődtél már azon, hogy vajon melyik a rosszabb: kimondani valamit, majd azután azt kívánni, bárcsak ne tetted volna - vagy nem mondani semmit, és később azt kívánni, bárcsak kimondtad volna?

 

 

That's the ghost you've been running from.. the memory. I've been watching you, working day & night, so hard you barely have time to catch your breath. People do that for 3 reasons: either they crazy, or stupid, or trying to forget someone special…
Ez az a szellem, aki üldöz téged.. az emlék, ami elöl menekülsz. Figyellek téged egy ideje, ahogy dolgozol éjt nappalá téve, néha annyira keményen, hogy még levegőt venni sincs időd. Az emberek három okból teszik ezt: mert őrültek, vagy buták, de inkább mert felejteni akarnak.. valakit, aki számukra fontos…

 

 

I miss you everytime, but when I see you smile, and know that's not for me - that's when I miss you the most :(
Állandóan hiányzol, de leginkább akkor, mikor látom hogy mosolyogsz, de nem rám, hanem valaki másra..

 

 

They didn't agree on much. In fact, they didn't agree on anything. They fought all the time and challenged each other every day, but despite their differences, they had one thing in common: they were crazy about each other.. [The Notebook]
Nem sok mindenben értettek egyet. Tulajdonképpen semmiben. Állandóan veszekedtek, minden nap sértegették egymást. De a nézeteltéréseik dacára egy dolog közös volt bennük: imádták egymást.

 

 

I woke up with tears in my eyes.. some rolling down my cheek - I knew I must have been dreaming of you again.
Felébredtem reggel, könnyes szemekkel.. néhány könnycsepp végig folyt az arcomon - tudtam, hogy megint újra veled álmodtam.

 

 

I hate how you look at her, I hate how you hold her, I hate all of it.. but the truth is I could never hate you: I just hate that i'm not her…
Utálom ahogy arra a lányra nézel, utálom, ahogy megöleled, utálom ezeket.. de az az igazság, hogy Téged sosem tudnálak gyűlölni; inkább azt utálom, hogy én nem az a lány vagyok…

 

 

There are times when I hate you because I can't erase the moments when you hurt me and put tears on my face!

Van mikor gyűlöllek azért, mert nem tudom kitörölni azokat a pillanatokat mikor megbántottál, és én emiatt sírtam!

 

 

I don't cry over what you said.. it's what you didn't say that hurts the most:(

Nem amiatt sírok, amiket mondtál nekem.. leginkább az fáj, amit nem mondtál ki…

 

 

You said you'll never want me to be sad.. so it means you closed your eyes while I was crying?
Azt mondtad sosem akarsz engem szomorúnak látni.. ez azt jelenti, hogy mindig becsuktad a szemed akárhányszor sírtam?

 

 

I know your mind is on someone else.. when you look at me, sometimes it's like you're seeing her in me!
Tudom, hogy máson jár az eszed.. mikor rám nézel, néha olyan, mintha nem is engem, hanem őt látnád bennem!

 

 

Tears eventually fade and one day everything will be exactly how its supposed to be!
Egy nap a könnyek felszáradnak, és minden pontosan úgy fog alakulni, ahogy meg van írva!

 

 

Pain is, when you know, what you shouldn't feel, and you still can't do anything against it!
Fájdalom az, amikor tudod, hogy mit nem szabadna érezned, és mégsem tudsz ellene semmit sem tenni...

 

 

I'm the type of girl who would like to wear his shirt - just to smell his scent:)
Az a fajta lány vagyok, aki hordaná egy srác pulcsiját, csak azért, hogy érezhesse az illatát :)

 

 

A girl wants a million things from a boy, but a boy wants only one thing - from a million of girls..
Egy lány sok dolgot akar egy fiútól, viszont a fiú csak egyet akar, de azt rengeteg lánytól..

 

 

A secret is an aggregate which dissolves in alcohol!
A titok olyan halmazállapot, ami alkoholban oldódik..

 

 

Have you got enemies? Yes? That's good. It means you're a real personality, not just an irrelevant one of the crowd!
Vannak ellenséged? Igen? Ez jó jel, mert azt jelenti, hogy igazi egyéniség vagy, nem csak egy lényegtelen ember a tömegből!

 

 

If your problem has a solution.. why worry about it? If your problem doesn't have solution.. then why worry about it?
Ha a problémádra van megoldás, miért aggódnál miatta? Ha pedig nincs rá megoldás.. akkor mi értelme aggódnod? XD

 

 

I wanna be your favourite 'hello' and your hardest 'goodbye'!
Én akarok lenni a kedvenc üdvözlésed és a legnehezebb elköszönésed!

 

 

People who don't know me think I'm quiet.. but those who know me wish I would shut up!

Az emberek, akik nem ismernek, azt hiszik valójában csendes vagyok.. de akik ismernek, azt kívánják: bárcsak néha csendben maradnék :D

 

 

Love is like war: Easy To Start, Difficult To End and Impossible to forget...

A szerelem olyan, mint a háború: könnyű elkezdeni, nehéz abbahagyni és lehetetlen elfelejteni....


 

 

 

Being happy doesn't mean everything is totally perfect
Boldognak lenni nem azt jelenti hogy minden tökéletes..

 

 

Sometimes the things we can't change changing us! :)
Néha azok a dolgok változtatnak meg minket, amiken mi magunk nem tudunk változtatni

 

 

The choices you make today affect your tomorrow, so choose carefully, because you can't go back to yesterday to change it
A döntések, amiket ma meghozol, hatással vannak a holnapodra, úgyhogy dönts óvatosan, mert nem tudsz visszamenni hogy megváltoztasd ezt

 

 

If he was stupid enough to walk away, then be smart enough to not to care ;)
Ha ő elég hülye volt ahhoz hogy elsétáljon, te legyél elég okos ahhoz, hogy ez ne érdekeljen

 

People always say: when one door closes, an other one opens.
Az emberek mindig azt mondják, mikor egy ajtó bezárul, egy másik ajtó kitárul

 

 

We spend our whole life waiting for what we don't have and never actually taking time to stop and see what we have...
Azzal töltjük az életünket, hogy olyan dolgokra várunk amiket nem birtolkolunk - sohasem szakítunk időt és látjuk meg azt amink valójában van... :S

 

 

I don't cry over what you said.. it's what you didn't say that hurts the most
Nem amiatt sírok, amiket mondtál nekem.. leginkább az fáj, amit nem mondtál ki

 

 

The passion slowly dies inside of me ...
A szenvedély lassan meghal bennem

 

 

See, I've already waited too long, and all my hope is gone...
Nézd, már így is túl sokáig vártam, és minden reményem elszállt!

 

 

I thought I knew you, but I guess it's easier to see what we want than to look for the truth.
Azt hittem ismerlek, de azt hiszem, könnyebb az igazság helyett azt látni, amit akarunk

 

 

It's hard to fake a smile when you feel like you fall apart ..
Nehéz dolog mosolyt színlelni, miközben úgy érzed, hogy darabokra hullasz