Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Kép

 

 

 

Now, that you're here I just feel like I'm constantly dreaming <3

Most, hogy itt vagy, úgy érzem, mintha folyamatosan álmodnék :)

 

 

Love is a game meant for two. Only for two!

A szerelem egy játék, amit ketten játszanak. De CSAK ketten!!!


 

I found it impossible to control myself everytime when you look at me with those amazing eyes & give mi that cute smile :P

Lehetetlen irányítanom magam mikor rámnézel azokkal az elbűvölő szemeiddel és mikor megajándékozol azzal a cuki mosolyoddal xD

 

 

I'm not in this world to live up to your expectations, and you are not here to live up mine.

Nem azért jöttem a világra, hogy az elvárásaid szerint éljek, ahogy te sem azért születtél, hogy megfelelj az én elvárásaimnak.

 

The sweet is never as sweet without the sour, and I know the sour.

A keserű nélkül az édes sem olyan édes... és én ismerem a keserűt. 

 

Life's can push pretty hard sometimes; like when you fall in love with someone but they forget to love you back, like when your best friend leave you alone.. As I said, the rule is: 'stepping up'

"Néha nagyon nyomasztó az élet. Olyan érzés, mint amikor beleszeretsz valakibe, de az nem viszonozza, vagy mint amikor a legjobb barátod magadra hagy.. Ahogy már mondtam, a szabály így hangzik: Pörgesd fel magad!" (by Nathan, one tree hill)

 

Live for the moments you just can't put into words :)

Azokért a pillanatokért élj, amiket nem tudsz szavakba önteni

 

Being happy doesn't mean everything is totally perfect

Boldognak lenni nem azt jelenti hogy minden tökéletes...

 

Friend: a person who can turn a horrible day into an absolutely perfect one ^^

Barát az, aki egy rettenetes napból is tökéleteset tud varázsolni

 

If you can't laugh at yourself, friend, i'd be glad to do it for you

Ha nem tudsz magadon nevetni, barátom, én örömmel megteszem helyetted :D

 

Arms are for hugging, boys are for kissing, best friends are for when a boy is kissing someone else & you need a hug

A karjainkkal ölelünk, a srácokat megcsókoljuk, de a jó barátok azért vannak, hogy mikor a srác mást csókol, legyen aki megöleljen :)

 

I've got two rules. First: I'm always right. Second: Just in case I'm wrong, follow rule number 1.

Két szabályom van, az első: mindig igazam van. A második: ha mégsem így lenne, kövesd az első szabályt. :D

 

 

Loving you is like breathing.. so please, how can I stop?
Szeretni téged olyan, mint lélegezni... hogy is hagyhatnám abba? :)

 

I'm too weird to live but too much rare to die
Túl furcsa vagyok, hogy éljek, de túl kiváló vagyok a halálhoz :P

 

Love is blind. I know, because you don't see me!
A szerelem vak, Tudom, mert nem látsz engem ;)

 

I have a pen, you have a phone number...think of the possibilities!
Nekem van 1 tollam, neked 1 telefonszámod...gondolj a lehetőségekre =)

 

Happiness is like a kiss. You must share it to enjoy it :)
A boldogság olyan, mint a csók - meg kell osztanod valakivel hogy élvezd :P

 

True friendship means having 1 soul in 2 bodies
Az igaz barátság azt jeletni hogy 1 lélek él 2 testben <3

 

Don't walk in front of me, I won't follow you.
Don't walk behind me, I won't lead.
Walk beside me, and just be my friend! / Camus /
Ne sétálj előttem, hisz nem foglak követni téged.
Ne sétálj mögöttem, én nem foglak vezetni.
Csak sétálj mellettem és légy a barátom! :)

 

We remember all the times we had together, and as our lives change, come whatever, we will still be friends forever!
Visszaemlékszünk azokra az időkre, amit együtt töltöttünk, és változhat az életünk, jöhet bármi, mi mindig barátok maradunk, örökké :)

 

Friendship is not for to get something,rather have the chance to give.
A barátság nem azért van, hogy valamit kapjunk, hanem hogy lehetőségünk legyen adni :)

 

Friends are like credit cards,we need them forever...
A barátok olyanok, mint a hitelkártyák - mindig szükségünk van rájuk :D

 


I used to be normal until i met those idiots I call my FRieNdS :)
Normális voltam egészen addig, míg nem találkoztam ezekkel az idiótákkal, akiket a barátaimnak hívok! :D

 

Wherever you go, whatever you need, You know I'll always be there for you.
So if you are alone, there is no need to fear, Just give me a call and you know ...  I'll be here!
Bárhová mész és bármire lesz szükséged, tudod, Én ott leszek neked mindig
Ha egyedül leszel, nem kell majd félned, csak hívj fel, és tudod ... én ott leszek!